Netwerkkaart

by L de jong
(Houten)

Beste,
Ik wil van draadloos weer terug naar bedraad om van Ziggo 200Mbt te kunnen genieten maar heb volgens mij een probleem als je 200Mbt wilt halen moet er een netwerkkaart in zitten van 1Gbt en die van mij gaat maar tot 100Mbt nou wil ik wel een kaart kopen van 1Gbt maar ik heb een Compaq Desktop E3C8BBF computer en daar kan je geen kaart steken omdat het een blokje is " zie foto`s "
Mijn vraag:
zijn er alternatieven voor dit probleem en kan u eventueel een oplossing aan dragen voor mij.

Alvast hartelijk dank L de Jong

Comments for Netwerkkaart

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 30, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Gert

Geachte heer de Jong,
Je zou er een losse Network Interface Card kunnen bij prikken. Ik weet niet hoe oud de pc is?

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Computervragen.

Computertips

Ontvang "Route", onze gratis nieuwsbrief, en krijg computertips rechtstreeks in uw mailbox.

Uw mailadres

Uw (voor)naam

klik dan

Uw gegevens zijn veilig.
Zie onze privacybeleid.

Winkel

Met advies & nazorg

Wij leveren o.a.