Samenwerking met Gert

by Stef Merlijn
(Zutphen)

Als softwareleverancier van WIZZ.crm hebben klanten soms specifieke vragen over de inrichting van hun netwerk of installatie van aanvullende software.

Inmiddels hebben wij meerdere malen op een heel prettige manier met Gert samengewerkt.

WIZZ.crm kan u ComputerHelpHouten dan ook van harte aanbevelen.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Gastenboek ComputerHelpHouten.

Computertips

Ontvang "Route", onze gratis nieuwsbrief, en krijg computertips rechtstreeks in uw mailbox.

Uw mailadres

Uw (voor)naam

klik dan

Uw gegevens zijn veilig.
Zie onze privacybeleid.

Winkel

Met advies & nazorg

Wij leveren o.a.